TASA-ARVOINEN OPPIMINEN 24/7

TERVETULOA TUTUSTUMAAN HANKKEESEEN TASA-ARVOINEN OPPIMINEN 24/7!

Uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisessa ja oppimisen tukemisessa tulee mahdollistamaan entistä tasa-arvoisemmat oppimisen mahdollisuudet. Tässä hankkeessa tehdään monien unelmasta totta. Luomme valtakunnallisen-digitaalisen-monialaisen-ammatillisen-pedakäsikirjoitetun-työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan-koulutustarjottimen, joka on avoinna 24/7. Digitaalisuus tarkoittaa tässä hankkeessa konkreettisesti ”maailman avautumista”, niin opiskelijoille, opettajille, koulutuksen järjestäjille kuin yrityksille ympäri Suomea.  Mukana hanketta tekemässä on 19 koulutuksen järjestäjää ja lukuisa joukko yrityksiä.

 

 

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016-31.12.2017.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.