Hankkeen tavoitteet

Tasa-arvoiset oppimisen mahdollisuudet toteutuvat hankkeen tavoitteiden mukaisesti seuraavasti:

SELECTION – Luoda verkkoon – visuaalisesti ja auditiivisesti häikäisevä – Suomen johtava ammattiin opiskelevien oppimisen

  • koulutustarjotin (alusta), jossa on tämän hankkeen toimesta tarjolla
  • ammatillisia tutkinnon osia, joiden oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
  • muita pienempiä opintokokonaisuuksia, joiden oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
  • yritysten koulutusta ammattiin opiskelevalle, jonka oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista

PEDA – Rakentaa tämän koulutustarjottimen kantavaksi ideaksi pedagoginen toimintamalli (käsikirjoitus), joka on logiikaltaan yhdenmukainen koskien kaikkia tarjolle tulevia ammatillisia tutkinnon osia, muita pienempiä opintokokonaisuuksia ja yritysten koulutuksia ammattiin opiskeleville. Tämä pedagogoinen toimintamalli pitää sisällään mm. materiaalin tuottamisen, verkko-opettamisen ja -oppimisen, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen keruun mallintamisen.

Hankkeen konkreettiset tuotokset

PEDA -työkirja
Oppimismatriisi

Rakentaa toimintalogiikan malli miten

  • koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat ja yritykset tuottavat tutkinnon osia ja muuta oppimateriaalia tähän koulutustarjottimelle (toimintalogiikka)

Lisäksi hankkeen ohessa työstetään koulutustarjottimen ansaintalogiikan mallia – ts. mitä koulutuksen järjestäjä, opettaja, yritys, opiskelija saa vastikkeeksi tuotoksistaan koulutustarjottimelle.

Hankkeen ajaksi valittiin oppimisympäristö Moodlerooms. Hankkeen Moodlerooms sivulle!

Tavoitteet