Pedagoginen käsikirjoitus ja pilotointi – WORKSHOP3 Helsingin Diakoniaopisto 21.-22.9.2016

WORKSHOP3:ssa Helsingin Diakoniaopistolla 21. ja 22.9.2016 keskityttiin pedagogisen käsikirjoituksen viimeistelyyn ja lopullisen version hyväksymiseen. WORKSHOP3:ssa olivat mukana myös It’s Learning ja Moodlerooms tarjoamassa ratkaisuja pedagogiseen malliimme.

Matka jatkuu siten, että

  1. pedagogista käsikirjoitusta pilotoidaan neljällä eri alustalla: It’s learning, Moodlerooms, Peda.net sekä Claned
  2. Päätös alustasta tehdään joulukuussa 2016
  3. Ensimmäisiä tutkinnonosia pitäisi päästä pilotoimaan käytännössä alkuvuodesta 2017

Seuraava WORKSHOP4 pidetään Helmi Liiketalousopistolla 22-23.11.2016!

Koulut uusi