Verkkopedagogisten ratkaisujen ja koulutustarjottimen suunnittelu työn alle 17-18.3.16 WORKSHOP1:ssa

Helsinki 3-2016

WORKSHOP1:ssa 17-18.3.16 Helmi Liiketalousopistossa lähdettiin liikkeelle seuraavalla tavoitteiden asettelulla:

1.Löytää hankkeen tavoitteiden kannalta keskeiset ratkaistavat kysymykset

2.Löytää ratkaistaviin kysymyksiin relevantit ratkaisuehdotukset

3.Sopia miten ratkaisuehdotuksia aletaan toteuttamaan ja aloittaa työ

4.Hyödyntää hanketoimijoiden osaaminen

Mukana 19 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea.

koulut

Hommat jalkautettiin työstettäväksi SELECTION- ja PEDA-ryhmille ja konkreettisia ehdotuksia tarkastellaan seuraavaksi 17.5 Perhossa.